X. Oftalmoloji Kursu Bilimsel Komite (22 – 23 Haziran 2018)

Prof. Dr. Suat Hayri UĞURBAŞ
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç Dr. Feyza ÖNDER
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği

Op. Dr. Alp ALALUF

Prof.Dr. Dilek Dursun ALTINÖZ
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi , Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Orhan AYAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ahmet AKMAN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi , Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sılay Cantürk UĞURBAŞ
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nur KIR
İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Serra ARF
İstanbul Retina Enstitüsü

Prof. Dr. Murat KARAÇORLU
İstanbul Retina Enstitüsü

Dr. Zafer CEBECİ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi

Dr. Mümin HOCAOĞLU
İstanbul Retina Enstitüsü

Dr. Işıl Sayman MUSLUBAŞ
İstanbul Retina Enstitüsü

Dr. Giray ERSZÖZ
İstanbul Retina Enstitüsü